Rufus 3.11

Rufus 3.11

Rufus – 1MB – Shareware – Windows
Rufus is a program that allows you to format and create bootable USB flash drives, such as USB keys/pendrives, memory sticks, etc. It can be especially useful for cases where: you need to work on a system that doesn't have an OS installed, you need to flash a BIOS or other firmware from DOS, you want to run a low-level utility.

Tổng quan

Rufus là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Rufus.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Rufus là 3.11, phát hành vào ngày 19/06/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Rufus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1MB.

Rufus Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Rufus!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Rufus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại